Thời hạn kê khai hoá đơn GTGT đầu vào

Thời hạn kê khai hoá đơn GTGT đầu vào

CÔNG TY DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HÀ NỘI nhận được nhiều đơn thư gửi từ email của các bạn có thắc mắc như sau : Công ty em kê khai thuế GTGT theo quý theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT nhưng trong quý trước Em chẳng may có quên kê khai mất 2 hoá đơn GTGT giờ em muốn kê khai lại có được không. ?

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với các bạn Thời hạn kê khai hoá đơn GTGT đầu vào mới nhất năm 2015 như sau:

Theo thông tư số 219/2013/TT-BTC tại khoản 8 điều 14 có quy định như sau :

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào đuợc nào được kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để lưu kho .

Trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ hay bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Vậy trong trường hợp của bạn thì 2 hoá đơn GTGT của bạn vẫn được kê khai thuế như bình thường.
+ Bạn kê khai thuế GTGT trong kỳ đó vẫn được khấu trừ thuế như bình thường.
+ Bạn kê khai sang quý khác bạn vẫn được kê khai nhưng không được khấu trừ thuế GTGT

>> Cách xử lý hoá đơn GTGT cháy hỏng

Để tránh trường hợp bị phạt đáng tiếc xảy ra doanh bạn nên sử dụng ngay dịch vụ kê khai thuế của chúng tôi được an tâm, phát triển doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here