404 Tài liệu kế toán và HTKK mới nhất

Sắp xếp các sheet trong Excel

Sắp xếp các sheet trong Excel Sắp xếp các sheet trong Excel theo thứ tự abc Bạn đang gặp rắc rối vì file excell của bạn có tới hàng chục hay hàng trăm các sheet khác nhau mà sắp xếp lung tung hết cả nên không theo trình tự nào ? bạn muốn sắp xếp các sheet đó lại với nhau theo thứ...

Download THÔNG TƯ 92/2015/TT-BT

Download THÔNG TƯ 92/2015/TT-BT THÔNG TƯ 92/2015/TT-BT QLT HỘ KINH DOANH Thông tư 92/2015/TT-BTC: Tăng cường tính minh bạch, công khai trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanhNgày 06/08/2015 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 30/7/2015 theo đó đã sửa đổi căn bản chính sách thuế và...

Download HTKK3.3.2 phần mềm kê khai thuế qua mạng

Download HTKK3.3.2 phần mềm kê khai thuế qua mạng Download HTKK3.3.2 phần mềm kê khai thuế qua mạng Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính cuối năm nhận làm dịch vụ kế toán trên toàn quốc. Cung cấp tài liệu kế toán, HTKK phiên bản mới nhất cho học viên, doanh nghiệp. Ngày 15/07/15 tổng cục thuế ban hành nâng cấp phần mềm HTKK3.3.2 mới...

Danh mục mẫu sổ kế toán theo thông tư 200/2014/BTC

Danh mục mẫu sổ kế toán theo thông tư 200/2014/BTC DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22//12/2014 của Bộ Tài chính) KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên đào tạo kế toán, khoá học kế toán thực tế cho doanh nghiệp và làm dịch vụ báo cáo tài chính chia sẻ cung cấp chi tiết cho các bạn các...

Hướng dẫn sửa lỗi font chữ HTKK3.3.2

Hướng dẫn sửa lỗi font chữ HTKK3.3.2 Hướng dẫn sửa lỗi font chữ HTKK3.3.2 Ngày 15/07/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp thành công phần mềm kê khai thuế HTKK 3.3.2 bạn có thể tải về ở đây :  Download HTKK 3.3.2  Tuy nhiên trong quá trình sử dụng vẫn xảy ra lỗi font chữ như các phiên bản HTKK3.3.1 hay các phiên bản trở...

Các loại sổ kế toán và hình thức sổ kế toán TT 200

Các loại sổ kế toán và hình thức sổ kế toán TT 200 Các loại sổ kế toán và hình thức sổ kế toán LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn cần nắm vững, chi tiết các mẫu Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái. Số kế toán chi tiết, gồm:...

© 2014 Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm. Thiết kế Website bởi VietMoz.