404 Tài liệu kế toán và HTKK mới nhất

Tỷ lệ dòng tiền tự do là gì?

Tỷ lệ dòng tiền tự do là gì? Tỷ lệ dòng tiền tự do là gì? HOC KE TOAN TAI VINH PHUC đưa ra Tỷ lệ dòng tiền tự do là một số tiền, chứ không phải là một tỷ lệ. Việc tính toán dòng tiền tự do thường bắt đầu bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thể hiện trên báo...

Chi phí vốn là gì?

Chi phí vốn là gì? Định nghĩa Chi phí vốn là gì? Chi phí vốn hay chi phí đầu tư là số tiền dành cho các tài sản hữu hình mà sẽ được sử dụng trong hơn một năm trong hoạt động của một doanh nghiệp. Chi phí vốn có thể được coi như là các khoản tiền vay ha...

Chênh lệch số dư ngân hàng và sổ sách

Chênh lệch số dư ngân hàng và sổ sách Chênh lệch số dư ngân hàng và sổ sách Một số lý do gây ra sự dư trên báo cáo ngân hàng khác với số dư tiền mặt trên sổ sách là gì? Những lý do cho sự khác biệt giữa số dư tiền gửi trên báo cáo ngân hàng và số dư trên sổ...

Bảng kê vốn chủ sở hữu doanh nghiệp

Bảng kê vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Bảng kê vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Mẫu Bảng kê vốn chủ sở hữu doanh nghiệp hướng dẫn kê khai nguồn vốn của doanh nghiệp. Ban hành thông tư 200/BTC/2014 gồm chi tiết như sau: a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu     Các khoản mục thuộc vốn chủ...

Mẫu bảng kê chi phí phải trả TT200

Mẫu bảng kê chi phí phải trả TT200 Mẫu bảng kê chi phí phải trả TT200 Bản thuyết minh báo cáo tài chính gồm có bảng kê chi phí phải trả được thực hiện kê khai như thế nào. Tìm hiểu kỹ các chỉ tiêu phải kê tại đây: Chi phí phải trả   Cuối năm Đầu năm a) Ngắn hạn – Trích...

Bảng kê Trái phiếu phát hành TT200

Bảng kê Trái phiếu phát hành TT200 Bảng kê Trái phiếu phát hành TT-200/BTC/2014 Mẫu Bảng kê Trái phiếu phát hành TT200 bạn có thể download tải về máy ứng dụng doanh nghiệp của bạn.  Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)   Cuối năm Giá trị    Lãi suất   Kỳ hạn Cuối năm Giá trị   Lãi suất    Kỳ hạn a) Trái...

Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn GTGT ?

Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn GTGT ? Phân biệt hủy hóa đơn và xóa bỏ hóa đơn GTGT ? Em đang thắc mắc giữa 2 ô đó là xóa bảo hóa đơn hay hủy hóa GTGT trên phần mềm HTKK do em là kế toán mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm mong anh chị giúp đỡ. VD: hoá đơn tháng...

Tờ khai thuế TNDN hết hiệu lực ?

Tờ khai thuế TNDN hết hiệu lực ? Tờ khai thuế TNDN trên HTKK báo hết hiệu lực ? Mình đang dùng HTKK 3.3.1 nhưng vào tờ khai Thuế TNDN hệ thống báo tờ khai hết hiệu lực là sao bạn nhỉ ? Khi bạn đang sử dụng các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản cũ như : HTKK 2.2.9,...

Download phần mềm kế toán excel V9

Download phần mềm kế toán excel V9 Download phần mềm kế toán excel V9 Nhiều bạn đã làm quen với phần mềm kế toán excel V8 trước kia. Nay được DICH VU LAM BAO CAO TAI CHINH nâng cấp nên phần mềm kế toán excel V9 với nhiều tính năng mới cho người sử dụng. Giao diện trực quan của phần mềm kế...

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà Mẫu hợp đồng cho thuê nhà NĐ 76/2015/NĐ-CP Ngày 01/11/2015 trở đi các mẫu hợp đồng cho thuê nhà cũ sẽ hết hiệu lực và thay vào đó là mẫu hợp đồng cho thuê nhà theo nghị định 76/2015/ND-CP Sau đây là mẫu hợp đồng sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/11 tới đây. CỘNG...

© 2015 Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm. Thiết kế Website bởi VietMoz.