404 Tài liệu kế toán và HTKK mới nhất

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI (Mẫu số S26-DNN) Mục đích: Sổ này áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được...

Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a- LĐTL)

Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a- LĐTL) Mẫu bảng chấm công (Mẫu số 01a- LĐTL) Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị. Phương pháp...

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1315

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1315 QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1315 XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU  THÔNG QUA HIỂU BIẾT VỀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số  02/2016/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7...

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1300

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1300 QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1300 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày  15 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)           QUY ĐỊNH CHUNG Cơ sở xây dựng Chuẩn mực này được...

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1260

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1260 QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1260 TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày  15 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)           QUY ĐỊNH CHUNG Cơ sở...

Mô tả công việc kỹ sư Hóa học

Mô tả công việc kỹ sư Hóa học Mô tả công việc kỹ sư Hóa học kỹ sư hóa học chịu trách nhiệm cho hóa chất, sinh hóa và / hoặc các quá trình vật lý được sử dụng để chuyển đổi nguyên liệu thành các sản phẩm có giá trị. kỹ sư hóa học (hay còn gọi là quá trình kỹ sư)...

Mô tả công việc Tổ chức từ thiện gây quỹ

Mô tả công việc Tổ chức từ thiện gây quỹ Mô tả công việc Tổ chức từ thiện gây quỹ Tổ chức từ thiện gây quỹ có trách nhiệm huy động tiền bằng cách khuyến khích sự đóng góp từ các cá nhân và doanh nghiệp. Gây quỹ từ thiện bài viết trong phạm vi và các tổ chức khác thường được trả hơn là...

Mô tả công việc Tổ chức từ thiện quản trị

Mô tả công việc Tổ chức từ thiện quản trị Mô tả công việc Tổ chức từ thiện quản trị Quản trị viên được sử dụng bởi các tổ chức từ thiện, tổ chức tình nguyện và ra phi lợi nhuận để thực hiện một loạt các nhiệm vụ hành chính, thư ký, tài chính và nguồn nhân lực. Quản trị viên thường có thể...

Mô tả công việc Dịch vụ ăn uống quản lý

Mô tả công việc Dịch vụ ăn uống quản lý Mô tả công việc Dịch vụ ăn uống quản lý  quản lý phục vụ có trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý và giám sát hoạt động và dịch vụ ăn uống của một tổ chức. quản lý phục vụ dẫn đội ngũ đầu bếp và các phụ tá phục vụ. Họ có trách nhiệm...

Mô tả công việc Vẽ bản đồ

Mô tả công việc Vẽ bản đồ Mô tả công việc Vẽ bản đồ + trắc địa Vẽ bản đồ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phân phối các bản đồ kỹ thuật số và truyền thống, biểu đồ, bảng tính và biểu đồ cho khu vực công cộng và khách hàng thương mại. Vẽ bản đồ có liên quan với tất...

© 2016 Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm. Thiết kế Website bởi VietMoz.