404 Tài liệu kế toán và HTKK mới nhất

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG (Mã số S16-DNN)

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG (Mã số S16-DNN) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG (Mã số S16-DNN) Mục đích: Sổ này mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán. Căn cứ và phương pháp ghi sổ – Cột A: Ghi ngày...

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Mã số S17-DNN)

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Mã số S17-DNN) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Mã số S17-DNN) Mục đích: Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí). Căn cứ và phương pháp ghi sổ Căn cứ vào sổ...

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ (Mẫu số S18-DNN)

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ (Mẫu số S18-DNN) THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ (Mẫu số S18-DNN) Mục đích: Dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Căn cứ vào Thẻ tính giá thành kỳ trước và sổ chi tiết chi phí...

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN (Mã số S19-DNN)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN (Mã số S19-DNN) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN (Mã số S19-DNN) (Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334, 335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,…) Mục đích: Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng. Căn cứ và phương pháp ghi...

SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (Mẫu số S20-DNN)

SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (Mẫu số S20-DNN) SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (Mẫu số S20-DNN) Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Mỗi loại cổ phiếu phát hành được theo dõi riêng một quyển sổ hoặc một số trang sổ....

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ (Mẫu số S21-DNN)

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ (Mẫu số S21-DNN) SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ (Mẫu số S21-DNN) Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Căn cứ ghi sổ là các chứng từ...

SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Mẫu số S22-DNN)

SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Mẫu số S22-DNN) SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Mẫu số S22-DNN) Mục đích: Sổ này được mở theo từng tài khoản (TK 121; TK 228) và theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất. Căn cứ và phương pháp ghi sổ – Cột...

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (Mẫu số S23-DNN) Mục đích: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu,...

SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Mẫu số S24-DNN)

SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Mẫu số S24-DNN) SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Mẫu số S24-DNN) Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hợp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng....

SỔ THEO DÕI THUẾ GTGT (Mẫu số S25-DNN)

SỔ THEO DÕI THUẾ GTGT (Mẫu số S25-DNN) SỔ THEO DÕI THUẾ GTGT (Mẫu số S25-DNN) Mục đích: Sổ này chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Căn cứ và...

© 2016 Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm. Thiết kế Website bởi VietMoz.