Sắp xếp các sheet trong Excel

Sắp xếp các sheet trong Excel theo thứ tự abc

Bạn đang gặp rắc rối vì file excell của bạn có tới hàng chục hay hàng trăm các sheet khác nhau mà sắp xếp lung tung hết cả nên không theo trình tự nào ? bạn muốn sắp xếp các sheet đó lại với nhau theo thứ tự ABC hay 123 cho dễ quản lý hơn.

Hôm nay website : DICH VU LAM BAO CAO TAI CHINH giới thiệu hướng dẫn các bạn các bước sắp xếp thứ tự các sheet trong excel theo thứ tự ABC hoặc 123.

 

Bạn chi tiết hơn xem video : sắp xếp abc trong excel

 

Các bước làm như sau:

Bước 1: Bạn có file Excel như sau: Bạn mở file Excel cần chuyển đổi nên.

sheet1-sap-xep

 

Bước 2 : Trên fiel Excel đó bạn nhấn tổ hợp ALT+F11 hiện ra màn hình trắng không. Sau đó bạn thêm đoạn code sau vào :

Sub SortWorksheets()

Dim N As Integer
Dim M As Integer
Dim FirstWSToSort As Integer
Dim LastWSToSort As Integer
Dim SortDescending As Boolean

SortDescending = False

If ActiveWindow.SelectedSheets.Count = 1 Then
FirstWSToSort = 1
LastWSToSort = Worksheets.Count
Else
With ActiveWindow.SelectedSheets
For N = 2 To .Count
If .Item(N – 1).Index <> .Item(N).Index – 1 Then
MsgBox “You cannot sort non-adjacent sheets”
Exit Sub
End If
Next N
FirstWSToSort = .Item(1).Index
LastWSToSort = .Item(.Count).Index
End With
End If

For M = FirstWSToSort To LastWSToSort
For N = M To LastWSToSort
If SortDescending = True Then
If UCase(Worksheets(N).Name) > UCase(Worksheets(M).Name) Then
Worksheets(N).Move Before:=Worksheets(M)
End If
Else
If UCase(Worksheets(N).Name) < UCase(Worksheets(M).Name) Then
Worksheets(N).Move Before:=Worksheets(M)
End If
End If
Next N
Next M

End Sub

sap-xep-sheet-2

 

Bạn lưu ý : đoạn code trên được lập trình sẵn bạn không cần chỉnh sửa gì thêm. Khi ta thêm vào ra bảng như trên.

Bước 3 : Lưu lại bấm CTRL + S hiện ra cho ta >> Bấm CONTINUE để tiếp tục.

sap-xep-sheet-3

 

Bước 4 : Ta trở lại với bảng ở bước 2 : Bạn chọn : TOOLS >> Macros

5-sap-xep-cac-sheet

 

Sau khi bạn chọn :  TOOLS >> Macros hiện ra bảng sau >> Bấm RUN để chạy chương trình

4-sap-xep-sheet

 

Bước 5: Sau khi bạn chọn RUN và chạy xong chương trình bạn bấm tổ hợp phím : ALT + F8 + ENTER là bạn làm xong và xem kết quả :

6-sap-xep-the-sheet

Kết quả thành công đúng gì bạn mong đợi

Đừng ngần ngại hãy mạnh dạn làm theo chắc chắn bạn sẽ thành công !

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here