Phương pháp STAR để trả lời câu hỏi

Phương pháp STAR để trả lời câu hỏi

Bạn không thể biết chính xác câu hỏi bạn sẽ được hỏi trong cuộc phỏng vấn của bạn, nhưng có cái gì đó bạn có thể làm gì để đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị càng tốt để trả lời họ. Thực hành bằng cách sử dụng STAR phương pháp để trả lời. Phương pháp STAR bắt đầu với một mô tả của một S ituation, sau đó mô tả các T hỏi đó là cần thiết cho tình hình, Một ctions bạn đã giải quyết tình hình đó, và R esult. Sau đây là một mẫu STAR câu trả lời cho câu hỏi Kể về một thời gian bạn đã có thể đáp ứng một khách hàng khó chịu .

Tình hình: sản phẩm mới của chúng tôi đã được thiết lập để được phát hành vào tháng năm và được dự đoán cao trong ngành công nghiệp. Trong thực tế, một trong những khách hàng lớn nhất của chúng tôi đã được dựa trên sản phẩm của chúng tôi bao gồm trong nền tảng kinh doanh của riêng mình. Thật không may, một trong những nhà cung cấp của chúng tôi đã không đáp ứng nhu cầu hợp đồng của chúng tôi vào tháng Tư, có thể đã bị trì hoãn phát hành sản phẩm của chúng tôi và đã có thể thực hiện mà khách hàng không hài lòng.

Nhiệm vụ: Để giải quyết vấn đề này, đội của tôi đã phải tìm một nhà cung cấp mới càng nhanh càng tốt hoặc tìm một cách khác để thỏa mãn khách hàng của chúng tôi.

Hành động: Sau khi tiến hành nghiên cứu nhanh chóng vào các nhà cung cấp có khả năng, nó trở nên rõ ràng rằng không ai sẽ có thể giúp chúng tôi đáp ứng thông số kỹ thuật sản phẩm của chúng tôi như được viết. Dẫn đầu nhóm nghiên cứu sản phẩm trở lại bàn vẽ, chúng tôi thay đổi thiết kế của sản phẩm của chúng tôi trong một cách mà chúng ta sử dụng một nhà cung cấp sẵn sàng mà không ảnh hưởng đến chức năng chính của sản phẩm của chúng tôi.

Kết quả: Bởi vì chúng tôi đã làm việc với những gì các nhà cung cấp mới có sẵn, chúng tôi đã có thể hoàn thành sản xuất đúng tiến độ. Các chi phí của các nhà cung cấp mới là ít hơn so với bản gốc, vì vậy mức giá của chúng ta đã có thể được giảm là tốt. Cả hai kết quả rất hài lòng khách hàng của chúng tôi, mà đã kết thúc thứ tự tăng dần của nó và đưa chúng tôi qua mục tiêu bán hàng của chúng tôi trong ba tháng đầu tiên của sản phẩm sẵn có.

Có một số các câu chuyện STAR chuẩn bị trước khi đi vào cuộc phỏng vấn. Sử dụng các thành tựu của bạn bao gồm sơ yếu lý lịch của bạn như là một điểm khởi đầu, sau đó vạch ra ba câu chuyện STAR để nói về trong cuộc phỏng vấn của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here