Mức xử phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế GTGT

Mức xử phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Doanh nghiệp có hành vi trốn thuế GTGT, gian lận thuế sẽ bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận sẽ bị phạt Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế ) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên.

Ví dụ: Doanh nghiệp A trốn thuế số tiền nên tới 100.000.000 VNĐ số thuế phạt tương đương với số thuế trên Số tiền phạt = 100.000.000 VNĐ. Vừa phạt, vừa bị truy thu thuế tổng số tiền là 200.000.000 VNĐ.

Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.

Ví dụ: Doanh nghiệp B trốn thuế số tiền nên tới 100.000.000 VNĐ số thuế phạt là 1,5 lần với số thuế trên Số tiền phạt = 150.000.000 VNĐ. Vừa phạt, vừa bị truy thu thuế tổng số tiền là 250.000.000 VNĐ.

Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.

Ví dụ: Doanh nghiệp B trốn thuế số tiền nên tới 100.000.000 VNĐ số thuế phạt là 2 lần với số thuế trên Số tiền phạt = 200.000.000 VNĐ. Vừa phạt, vừa bị truy thu thuế tổng số tiền là 300.000.000 VNĐ.

Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.

Ví dụ: Doanh nghiệp B trốn thuế số tiền nên tới 100.000.000 VNĐ số thuế phạt là 2,5 lần với số thuế trên Số tiền phạt = 250.000.000 VNĐ. Vừa phạt, vừa bị truy thu thuế tổng số tiền là 350.000.000 VNĐ.

Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.

Ví dụ: Doanh nghiệp B trốn thuế số tiền nên tới 100.000.000 VNĐ số thuế phạt là 3 lần với số thuế trên Số tiền phạt = 300.000.000 VNĐ. Vừa phạt, vừa bị truy thu thuế tổng số tiền là 400.000.000 VNĐ.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trường hợp bị xử lý hình sự với số tiền trốn thuế, gian lận thuế lớn. Tốt hơn hết hoạt động và làm việc theo đúng quy định pháp luật việt nam.

Một lần nữa bạn nên tham khảo : Mức xử phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

Chúc bạn thành công !

Previous articleQuên nộp tiền thuế GTGT quý bị phạt như thế nào ?
Next articleTuyển dụng kế toán tại Q.Thủ Đức

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here