Mức xử phạt hành chính về hoá đơn GTGT

MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Không nộp thông báo, không nộp báo cáo (sau 20 ngày kể từ…), Nộp thông báo, báo cáo chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn, Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung gửi cơ quan thuế , Làm mất cháy hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua), Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Không lập hóa đơn khi bán HH-DV có giá trị từ 200.000đ trở lên., Không hủy/hủy không đúng qui định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập không còn giá trị sử dụng…

STT

HÀNH VI PHẠM

MỨC XỬ PHẠT THEO NĐ 51/2010 (trđ)

MỨC XỬ PHẠT THEO NĐ 109/2013 (Trđ)

 

 

VI PHẠM VỀ TỰ IN HÓA ĐƠN – KHỞI TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

1

Không đủ nội dung qui định

Từ 1 -5

Từ 2 – 4

 

2

Không đủ điều kiện qui định

Từ  2- 10

Từ 4 – 8

 

 

VI PHẠM QUI ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

 

1

Lập tờ thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung

Từ 1 – 5

Từ 2 – 4

 

2

Không niêm yết tờ thông báo phát hành hóa đơn

Từ 1 – 5

Từ 2 – 4

 

3

Không lập tờ thông báo phát hành hóa đơn sau khi hóa đơn đã được sử dụng

Từ 4 – 20

Từ 6 – 18

 

 

VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA – DỊCH VỤ

 

1

Không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn

Từ 0.2 – 1

Từ 0.2 -1

 

2

Không hủy/hủy không đúng qui định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập không còn giá trị sử dụng

Từ 2 – 10

Từ 2 – 4

 

3

Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua

Từ 1 – 5

Từ 4 – 8

 

4

Lập hóa đơn không theo đúng thứ tự từ số nhỏ đến số lớn

Từ 3 – 15

Từ 4 – 8

 

5

Lập hóa đơn không đúng thời điểm qui định

 

Từ 4 – 8

 

6

Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn

 

Từ 4 – 8

 

7

Không lập bảng kê/không lập hóa đơn tổng hợp

 

Từ 4 – 8

 

8

Lập sai loại hóa đơn theo qui định/đã giao cho người mua

 

Từ 4 – 8

 

9

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) người mua chưa nhận hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn

 

Từ 10 – 20

 
 

10

Không báo mất hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập nhưng chưa giao KH

Từ 5 – 25

 

 

11

Không lập hóa đơn khi bán HH-DV có giá trị từ 200.000đ trở lên.

Từ 5 – 20

Từ 10 – 20

 

12

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Từ 10 – 50

Từ 20 – 50

 

13

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Từ 12 -60

Từ 20 – 50

 

 

VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA NGƯỜI MUA

 

1

Làm mất cháy hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua)

Từ 1 – 5

Từ 2 -4

 

 

VI PHẠM VỀ LẬP GỬI THÔNG BÁO VÀ BÁO CÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ (TRỪ TB PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN)

 

1

Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung gửi cơ quan thuế

 

Từ 0.2 – 1

 

2

Nộp thông báo, báo cáo chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn

Từ 2 – 10

Từ 2 – 4

 

3

Không nộp thông báo, không nộp báo cáo (sau 20 ngày kể từ…)

Từ 5 – 25

Từ 4 – 8

 

Bạn hãy nắm rõ để có được phương pháp phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Nếu thấy khó khắn bạn hãy xem xét DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ cho doanh nghiệp của mình để tránh trường phạt nặng vì thiếu sai xót.

Previous articleSắp xếp các sheet trong Excel
Next articleDownload văn bản 3230/LĐTBXH-LĐTL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here