Mô tả công việc Vẽ bản đồ

Mô tả công việc Vẽ bản đồ + trắc địa

Vẽ bản đồ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phân phối các bản đồ kỹ thuật số và truyền thống, biểu đồ, bảng tính và biểu đồ cho khu vực công cộng và khách hàng thương mại.

Vẽ bản đồ có liên quan với tất cả các khía cạnh của bản đồ định (khoa học, công nghệ và nghệ thuật). Họ có trách nhiệm:

nghiên cứu, thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, đánh giá và thao tác dữ liệu

kiểm tra tính chính xác của bản đồ

liên lạc với các nhà cung cấp thông tin, khách hàng và liên lạc bên ngoài và việc truy cập và sử dụng hình ảnh trên không và hình ảnh vệ tinh

công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong nghề, và đã thay đổi đáng kể tính chất của công việc. vạch dấu truyền thống, truy tìm và chữ quá trình bản đồ định đã được thay thế bằng cảm biến từ xa, lập bản đồ bằng máy tính và hệ thống thông tin địa lý (GIS) gói. Dữ liệu được thu thập, lưu trữ và chuyển điện tử và máy tính được sử dụng để thiết kế, tạo và sản xuất bản đồ.

Vẽ bản đồ được sử dụng bởi các tổ chức chính phủ như Văn phòng MET, Ordnance Survey, và Văn phòng Thủy văn. sử dụng lao động khác bao gồm chính quyền địa phương, các tiện ích, các cơ quan dịch vụ (như AA), tư vấn tư nhân và các nhà xuất bản bản đồ thương mại.

 

Trình độ chuyên môn và đào tạo cần thiết
Một loạt các đối tượng mức độ có thể chấp nhận cho nhập cảnh vào nghề. Chúng bao gồm địa chất, khoa học trái đất, công trình dân dụng / cơ cấu, khảo sát, địa lý, địa vật lý / địa hóa học, khoa học biển, hải dương học, khoa học máy tính và công nghệ phần mềm. Sinh viên tốt nghiệp những người nắm giữ một bằng cấp sau đại học trong một chủ đề như GIS, bản đồ, trắc, đo đạc hoặc viễn thám thường sẽ có lợi thế hơn.

 

kỹ năng quan trọng cho vẽ bản đồ
-Sẽ được vẽ bản đồ phải có khả năng chứng minh sự quan tâm tới công việc, và phải có sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết và tốt CNTT và thiết kế kỹ năng.

Previous articleTỷ lệ dòng tiền tự do là gì?
Next articleMô tả công việc Dịch vụ ăn uống quản lý

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here