Mô tả công việc Tổ chức từ thiện gây quỹ

Mô tả công việc Tổ chức từ thiện gây quỹ

Tổ chức từ thiện gây quỹ có trách nhiệm huy động tiền bằng cách khuyến khích sự đóng góp từ các cá nhân và doanh nghiệp.

Gây quỹ từ thiện bài viết trong phạm vi và các tổ chức khác thường được trả hơn là tự nguyện và có thể cung cấp một loạt các lợi ích như lương thực hiện liên kết và trợ cấp xe hơi. trách nhiệm tiêu biểu bao gồm:

tổ chức và giúp đỡ gây quỹ hoạt động truyền thống như các sự kiện tài trợ hoặc quảng cáo, xổ số, nhà-to-nhà và bộ sưu tập đường phố
tuyển dụng và điều phối công việc của tình nguyện viên
tiếp cận cá nhân, trường học, trường đại học, chính quyền địa phương, các cửa hàng và các tổ chức thương mại cho nhà tài trợ và đóng góp
phát triển ý tưởng gây quỹ mới và các sự kiện
Gây quỹ cho một tổ chức từ thiện có thể là một công việc vô cùng thỏa mãn. Nó là đặc biệt thích hợp cho những ai đang tìm kiếm công việc linh hoạt hoặc gia đình.

nhà tuyển dụng điển hình cho cuộc gây quỹ từ thiện
Tuyển được quảng cáo bởi các dịch vụ nghề nghiệp, báo chí, chăm sóc cộng đồng và các ấn phẩm ngành tổ chức từ thiện chuyên môn như từ thiện Times và ngành thứ ba . Đó là khuyến khích để làm cho các ứng dụng mang tính đầu cơ và bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích trong các cơ quan tự nguyện thư mục và Charities Digest . Tổ chức từ thiện địa phương và tình nguyện bureaux thường có thể cung cấp cho các vị trí kinh nghiệm làm việc.

Trình độ chuyên môn và đào tạo cần thiết
Bất kỳ mức độ có thể chấp nhận cho nhập cảnh vào nghề. Trình độ chuyên môn trong đối tượng sau đây có thể đặc biệt hữu ích:

tài chính
nghiên cứu kinh doanh
quản lý
thị trường
quan hệ công chúng
Sử dụng lao động nói chung giá các kỹ năng có liên quan và kinh nghiệm làm việc cao hơn trình độ học vấn.

kỹ năng quan trọng cho tổ chức từ thiện gây quỹ
Bán hàng và khả năng đàm phán
Kỹ năng giao tiếp
kĩ năng công nghệ thông tin
tổ chức tốt
kỹ năng hành chính
không có tài nguyên
Suy nghĩ sáng tạo
giải quyết vấn đề hiệu quả

Previous articleMô tả công việc Tổ chức từ thiện quản trị
Next articleMô tả công việc kỹ sư Hóa học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here