In ấn trong Excel 2010

In ấn trong Excel 2010

In nhanh

Nếu bạn muốn in một bản sao của một bảng tính với không điều chỉnh bố trí, sử dụng tùy chọn In nhanh. Có hai cách thức mà chúng ta có thể sử dụng tùy chọn này.

Chọn tập tin »In (nó sẽ hiển thị cửa sổ Print), và sau đó nhấp vào nút Print.

Nhấn Ctrl + P và sau đó nhấn vào nút Print (hoặc nhấn Enter).

in-nhanh

Điều chỉnh thông thường Page Settings Cài đặt
Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập in có sẵn trong hộp thoại Page setup theo những cách khác nhau như thảo luận dưới đây. Tùy chọn trang bị bao gồm định hướng trang, trang Kích thước, trang Margins, vv

Màn hình in trong Backstage View, hiển thị khi bạn chọn tập tin »In .

Các tab Page Layout trên vùng Ribbon.

Chọn máy in của bạn
Để chuyển sang một máy in khác nhau, chọn tập tin »In và sử dụng điều khiển thả xuống trong phần máy in để chọn bất kỳ cài đặt máy in khác.

in-cham

Xác định những gì bạn muốn để In
Đôi khi bạn có thể muốn in chỉ một phần của bảng tính chứ không phải là toàn bộ khu vực hoạt động. Chọn tập tin »In và sử dụng các điều khiển trong phần Cài đặt để xác định in cái gì.

Tấm hoạt động – In tờ hoạt động hoặc tờ mà bạn đã chọn.

Toàn bộ Workbook – In toàn bộ bảng tính, bao gồm cả tấm biểu đồ.

Lựa chọn – Vẽ và chỉ trong phạm vi mà bạn đã chọn trước khi chọn tập tin »In .

set_what_to_print

>> Xem thêm: Cac phim tat trong excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here