404 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán TT 200/2014/BTC

Hạch toán tài khoản 911

Hạch toán tài khoản 911 Hạch toán tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 911 là tài khoản rất quan trọng bạn cần nắm vững khi làm kế toán. Vậy tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh là gì ? Vâng TK 911 là tài khoản dùng để xác định và phản...

Phương pháp hạch toán tài khoản 811 – Chi Phí Khác

Phương pháp hạch toán tài khoản 811 – Chi Phí Khác Phương pháp hạch toán tài khoản 811 – Chi Phí Khác Phương pháp định khoản tài khoản 811 chi phí khác là loại Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Tài khoản...

Hạch toán tài khoản 711 – Thu Nhập Khác

Hạch toán tài khoản 711 – Thu Nhập Khác Hạch toán tài khoản 711 – Thu Nhập Khác Tài khoản 711 là gì ? TK 711 là loại tài khoản thu nhập khác loại Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tài khoản 711 không...

Hạch toán tài khoản 532

Hạch toán tài khoản 532 Hạch toán tài khoản 532 – Giảm giá bán hàng. Tài khoản 532 giảm giá bán hàng là Tài khoản dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Kết cấu của tài khoản 532 – Giảm giá...

Sự khác nhau của TK 511 và 531

Sự khác nhau của TK 511 và 531 Sự khác nhau của TK 511 và Tk 531 Hàng bán bị trả lại Tài khoản Tk 531 – Tài khoản 511: được dùng để phản ánh tất cả các khoản thu theo chế độ quy định và được phép của Nhà nước phát sinh ở các đơn vị HCSN và tỉnh hình sử lý...

Hạch toán tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại

Hạch toán tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại Hạch toán tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại Tài khoản 531 là gì ? Tài khoản Hàng bán bị trả lại là Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hoá bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp...

Hạch toán tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Hạch toán tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Hạch toán tài khoản 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Hôm nay Dịch Vụ Làm Báo Cáo tài Chính sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán và định khoản 1 trong những tài khoản của hệ thống tài khoản theo TT 200/2014/BTC mới nhất hiện nay. TK 511 Doanh thu bán hàng...

Hạch toán tài khoản 512 doanh thu bán hàng nội bộ

Hạch toán tài khoản 512 doanh thu bán hàng nội bộ Hạch toán tài khoản 512 doanh thu bán hàng nội bộ Với 10 năm làm dịch vụ báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc. Dịch vụ kế toán Hà Nội có nhiều kinh nghiệm việc định khoản và hạch toán tài khoản 512. Tài khoản 512 Tài khoản này dùng để...

Định khoản tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Định khoản tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính Định khoản tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính Tài khoản 515 là một trong số tài khoản của Hệ thống tài khoản Thông Tư 200 BTC hôm nay DICH VU LAM BAO CAO TAI CHINH hướng dẫn bạn hạch toán. Tài khoản 515 là gì ? Doanh thu hoạt động tài chính...

© 2014 Dịch Vụ Làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm. Thiết kế Website bởi VietMoz.