Giảm giá trái phiếu phải trả là gì?

Giảm giá trái phiếu phải trả là gì?

Giảm giá trái phiếu phải nộp (hoặc giảm giá trái phiếu) xảy ra khi trái phiếu được phát hành dưới khuôn mặt của họ hoặc số tiền đến hạn. Điều này là do các trái phiếu có lãi suất nói là thấp hơn so với lãi suất thị trường trái phiếu tương tự.

Để minh họa sự giảm giá của trái phiếu phải trả chúng ta hãy giả định rằng một công ty sẽ phát hành trái phiếu với một số lượng trưởng thành của 5.000.000 $ và lãi suất nói 6% mỗi năm. Tuy nhiên, trái phiếu thực tế phát hành khi thị trường yêu cầu 6,1%. Kể từ khi các nhà đầu tư sẽ nhấn mạnh vào thu nhập lãi suất thị trường là 6,1% các nhà đầu tư sẽ không phải trả toàn bộ 5.000.000 $. Nếu chúng ta giả định rằng nhà đầu tư trả 4.900.000 $ cho các trái phiếu, sự khác biệt là $ 100,000 sẽ được ghi lại bởi các tổ chức phát hành như một ghi nợ vào tài khoản trách nhiệm contra Giảm giá trái phiếu phải trả.

Trong cuộc sống của các trái phiếu dư nợ trong Giảm giá trái phiếu phải trả sẽ giảm vì nó được phân bổ vào chi phí lãi vay. Sự kết hợp giữa số dư nợ unamortized trong Giảm giá trái phiếu phải trả và số dư tín dụng $ 5.000.000 trong trái phiếu phải trả là giá trị sổ sách hoặc mang giá trị trái phiếu phải nộp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here