Điều gì sẽ gây ra một sự thay đổi trong vốn lưu động?

Điều gì sẽ gây ra một sự thay đổi trong vốn lưu động?

Vốn lưu động ròng hay vốn lưu động được xác định là tài sản hiện tại trừ đi nợ ngắn hạn . Do đó, một sự thay đổi trong tổng số tài sản hiện tại mà không có một sự thay đổi của cùng một số công nợ hiện nay sẽ dẫn đến một sự thay đổi trong lượng vốn lưu động. Theo TRUNG TÂM KẾ TOÁN HẢI PHÒNG Tương tự như vậy, một sự thay đổi trong tổng số nợ ngắn hạn mà không có một sự thay đổi giống hệt nhau trong tổng số tài sản hiện tại sẽ gây ra một sự thay đổi trong vốn lưu động.

Ví dụ, nếu chủ sở hữu làm cho đầu tư thêm $ 20.000 trong công ty của mình, tổng tài sản hiện tại của công ty sẽ tăng thêm $ 20,000 nhưng không có tăng nợ ngắn hạn của nó. Kết quả là, vốn lưu động của công ty tăng lên $ 20,000. (Sự thay đổi khác là sự gia tăng trong tài khoản vốn chủ sở hữu.)

Nếu một công ty vay mượn 50.000 $ cho khoá học kế toán thực hành tại bình dương và đồng ý hoàn trả khoản vay trong 90 ngày, vốn lưu động của công ty đã không tăng lên. Lý do là tiền mặt tài sản hiện tăng 50.000 $ và vay nợ hiện tại phải trả cũng tăng 50.000 $.

Việc sử dụng $ 30,000 để mua hàng hóa cho hàng tồn kho sẽ không thay đổi số lượng vốn lưu động. Lý do là tổng số tài sản hiện tại sẽ không thay đổi. Các hiện giảm tiền mặt tài sản của $ 30.000 và kiểm kê tài sản hiện tại tăng lên $ 30,000.

Nếu một công ty bán một sản phẩm $ 3400 mà là ở hàng tồn kho với giá $ 2500 vốn lưu động của công ty sẽ tăng $ 900. Vốn lưu động tăng lên bởi vì 1) các tài sản hiện chiếm tiền mặt hoặc tài khoản phải thu sẽ tăng $ 3,400 và hàng tồn kho sẽ giảm $ 2,500; 2) nợ ngắn hạn sẽ không thay đổi. Vốn chủ sở hữu sẽ tăng $ 900.

Việc sử dụng $ 100,000 cho hoc ke toan tong hop tai thu duc một tòa nhà lưu trữ sẽ giảm vốn làm việc vì tiền tài sản hiện giảm và tài sản dài hạn xây dựng lưu trữ đã tăng lên.

những ưu điểm của departmentalizing chi phí sản xuất trên cao là gì?

Các departmentalizing của chi phí sản xuất trên không cho phép lập kế hoạch và kiểm soát tốt hơn nếu người đứng đầu của mỗi bộ phận được tổ chức chịu trách nhiệm về chi phí và năng suất của bộ phận mình.

Các departmentalizing sản xuất chi phí trên cũng cho phép tính toán và ứng dụng của một số tỷ lệ chi phí trên không của bộ thay vì có một duy nhất, tỷ lệ chi phí toàn nhà máy . Điều này là rất quan trọng khi có một loạt các sản phẩm và một số đòi hỏi nhiều hoạt động trong một bộ phận với mức phí cao, trong khi các sản phẩm khác đòi hỏi rất ít hoạt động trong các bộ phận chi phí cao. Cũng có thể có những sản phẩm đòi hỏi nhiều giờ chế biến, nhưng chúng xuất hiện trong các bộ phận chi phí thấp. Ví dụ, lắp ráp và đóng gói các bộ phận của một nhà sản xuất có thể có mức chi phí rất thấp trên cao của khoá hoc ke toan tong hop tai q3. Mặt khác, chế tạo và phay sở sẽ có thể có tỷ lệ chi phí trên không cao hơn nhiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here