Chi phí khấu hao là gì?

Chi phí khấu hao là gì?

Chi phí khấu hao là phần phân bổ chi phí của một công ty tài sản cố định đó có phù hợp với kỳ kế toán ghi trên báo cáo thu nhập của công ty.

Ví dụ, nếu một công ty đã trả 2.400.000 $ để xây dựng văn phòng (không bao gồm đất) và tòa nhà có một cuộc sống hữu dụng ước tính là 40 năm, mỗi báo cáo thu nhập hàng tháng sẽ báo cáo chi phí khấu hao đường thẳng của $ 5,000 cho 480 tháng. [Tuy nhiên, chi phí vốn phân bổ của tài sản cố định được sử dụng trong sản xuất sẽ là một phần của chi phí sản xuất mà sẽ

trở thành một phần của chi phí của sản phẩm sản xuất.] Chi phí khấu hao được gọi là chi phí noncash vì, nhập cảnh, khấu hao định kỳ hàng tháng ( một thẻ ghi nợ, số dư tiền gửi để hao phí và một khoản tín dụng để khấu hao lũy kế ) không liên quan đến thanh toán tiền mặt.

Kết quả là, các báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn bị theo phương pháp gián tiếp sẽ thêm chi phí khấu hao cho các khoản thu nhập ròng. Các phương pháp phổ biến cho chi phí khấu hao máy tính bao gồm đường thẳng, đôi giảm cân , sum-of-the-năm chữ số và các đơn vị sản xuất hoặc hoạt động .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here