Cách xử lý hóa đơn GTGT bị mất, hỏng, cháy

Cách xử lý hóa đơn GTGT bị mất, hỏng, cháy

 Trong công việc hàng ngày nhiều khi bạn không thể tránh được luu trữ hoá đơn chứng từ gặp vấn đề như : Cháy, hỏng, thấm nước...dẫn đến tình trạng hoá đơn GTGT bị hỏng, không được coi là hoá đơn GTGT hợp lệ. Vậy trường hợp này bạn sẽ xử lý thể nào.

Khi doanh nghiệp làm mất hoá đơn GTGT chậm nhất trong vòng 5 ngày bạn phải gửi thông báo nên cơ quan thuế. Thông báo này được làm theo mẫu số BC21/AC mẫu báo mất cháy hỏng hoá đơn GTGT theo mẫu như sau.

Hướng dẫn viết mẫu BC21/AC báo mất cháy hỏng hoá đơn.

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

                               ——————————

 

Mẫu số: BC21/AC

 (Ban hành kèm theo Thông tư

số39/2014/TT-BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính)

 

9h30, ngày 15 tháng 08 năm 2015

 

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, doanh nghiệp : Công ty TNHH một thành viên KẾ TOÁN HÀ NỘI

Mã số thuế: 012345678

Địa chỉ: 173 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội

Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Hồi 9h00 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2015,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

 

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

Số lượng

Liên

hóa đơn

Ghichú

1

Hoá đơn GTGT Kiêm phiếu xuất kho

01GTKT3/001

TA/14P

0860712

0860750

39

2

Đã làm biên bản mất hoá đơn 9h00 ngày 15/08/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: Hoá đơn để quên trong ngăn bàn được cô giúp việc không biết nên đã đốt hoá đơn GTGT đó đi.

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơinhận:

– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

– Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

 

Trong quá trình làm việc bạn không tránh được sai xót trong việc kê khai hoá đơn GTGT và bạn chịu mức xử phạt theo quy định của pháp luật : Mức xử phạt quên nộp tiền thuế GTGT Tốt hơn hết bạn nên sử dụng dịch vụ kê khai thuế của KẾ TOÁN HÀ NỘI để đảm bảo tốt nhất cho bạn.

 

Previous articleHướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Next articleThời hạn kê khai hoá đơn GTGT đầu vào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here