Các hàm chức năng tài chính trong excel

50 hàm chức năng tài chính trong excel 2007 

hàm ACCRINT

Trả về lãi tích lũy cho một an ninh mà trả lãi định kỳ

chức năng ACCRINTM

Trả về lãi tích lũy cho một an ninh mà trả lãi khi đến hạn

chức năng AMORDEGRC

Trả về khấu hao cho từng kỳ kế toán bằng cách sử dụng một hệ số khấu hao

chức năng AMORLINC

Trả về khấu hao cho từng kỳ kế toán

chức năng COUPDAYBS

Trả về số ngày kể từ đầu kỳ phiếu đến hạn thanh toán

chức năng COUPDAYS

Trả về số ngày trong kỳ phiếu giảm giá có chứa ngày thanh toán

chức năng COUPDAYSNC

Trả về số ngày kể từ ngày thanh toán đến ngày phiếu giảm giá tiếp theo

chức năng COUPNCD

Trả về ngày phiếu giảm giá tiếp theo sau ngày thanh toán

chức năng COUPNUM

Trả về số phiếu giảm giá thanh toán giữa các kỳ hạn thanh toán và ngày đáo hạn

chức năng COUPPCD

Trả về ngày phiếu giảm giá trước đó trước khi ngày thanh toán

chức năng CUMIPMT

Trả về số tiền lãi phải trả giữa hai giai đoạn

chức năng CUMPRINC

Trả về chính tích lũy trả cho một khoản vay giữa hai giai đoạn

DB chức năng

Trả về khấu hao của một tài sản trong một thời gian xác định bằng cách sử dụng các phương pháp cân bằng cố định giảm

hàm DDB

Trả về khấu hao của một tài sản trong một thời gian xác định bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc một số phương pháp khác mà bạn chỉ định

chức năng DISC

Trả về tỷ lệ chiết khấu cho một an ninh

chức năng DOLLARDE

Chuyển đổi một giá USD, thể hiện như là một phần nhỏ, vào một giá USD, thể hiện như một số thập phân

chức năng DOLLARFR

Chuyển đổi một giá USD, thể hiện như một số thập phân, vào một giá USD, thể hiện như một phần

chức năng THỜI GIAN

Trả lại thời gian hàng năm của một an ninh với khoản thanh toán lãi định kỳ

hàm EFFECT

Trả về lãi suất hàng năm hiệu quả

hàm FV

Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư

hàm FVSCHEDULE

Trả về giá trị tương lai của vốn ban đầu sau khi áp dụng một loạt lãi suất gộp

hàm INTRATE

Trả về lãi suất cho một chứng khoán đầu tư đầy đủ

chức năng IPMT

Trả về việc trả lãi đối với một khoản đầu tư có thời hạn

hàm IRR

Trả về tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho một loạt các dòng tiền

chức năng ISPMT

Tính lãi phải trả trong một khoảng thời gian cụ thể của một khoản đầu tư

chức năng MDURATION

Trả về sửa đổi thời hạn Macauley cho một an ninh với một mệnh giá giả định là $ 100

chức năng MIRR

Trả về tỷ lệ hoàn vốn nội bộ khi dòng tiền tích cực và tiêu cực được tài trợ ở mức độ khác nhau

chức năng DANH NGHĨA

Trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm

hàm NPER

Trả về số kỳ một khoản đầu tư

hàm NPV

Trả về giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư dựa trên một loạt các dòng tiền kỳ và tỷ lệ chiết khấu

chức năng ODDFPRICE

Trả giá cho mỗi $ 100 mặt giá trị của một an ninh với một khoảng thời gian đầu tiên lẻ

chức năng ODDFYIELD

Trả về năng suất của một an ninh với một khoảng thời gian đầu tiên lẻ

chức năng ODDLPRICE

Trả giá cho mỗi $ 100 mặt giá trị của một an ninh với một khoảng thời gian cuối cùng lẻ

chức năng ODDLYIELD

Trả về năng suất của một an ninh với một khoảng thời gian cuối cùng lẻ

chức năng PDURATION Excel 2013

Trả về số lượng thời gian theo yêu cầu của một khoản đầu tư để đạt được một giá trị xác định

hàm PMT

Trả về thanh toán định kỳ cho một niên kim

hàm PPMT

Trả về thanh toán về hiệu trưởng cho một khoản đầu tư có thời hạn

chức năng GIÁ

Trả về 100 giá mỗi $ mệnh giá của chứng khoán đó trả lãi định kỳ

chức năng PRICEDISC

Trả về 100 giá mỗi $ mệnh giá của chứng khoán giảm giá

chức năng PRICEMAT

Trả về 100 giá mỗi $ mệnh giá của chứng khoán đó trả lãi khi đến hạn

PV chức năng

Trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư

chức năng SUẤT

Trả về lãi suất mỗi kỳ trong một niên kim

chức năng NHẬN

Trả về số tiền nhận được khi đến hạn cho một an ninh đầu tư đầy đủ

chức năng RRI Excel 2013

Trả về một mức lãi suất tương đương với tốc độ tăng trưởng của đầu tư

hàm SLN

Trả về khấu hao đường thẳng của một tài sản trong một khoảng thời gian

hàm SYD

Trả về năm sum-of-“khấu hao chữ số của một tài sản trong một thời gian quy định

chức năng TBILLEQ

Trả về lãi suất trái phiếu tương đương với một phiếu kho bạc

chức năng TBILLPRICE

Trả giá cho mỗi $ 100 mặt giá trị cho một phiếu kho bạc

chức năng TBILLYIELD

Trả về sản lượng cho một phiếu kho bạc

chức năng VDB

Trả về khấu hao của một tài sản trong một thời hạn nhất định hoặc một phần bằng cách sử dụng một phương pháp số dư giảm dần

chức năng XIRR

Trả về tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho một lịch trình lưu chuyển tiền tệ mà không nhất thiết phải định kỳ

chức năng XNPV

Trả về giá trị hiện tại ròng cho một lịch trình lưu chuyển tiền tệ mà không nhất thiết phải định kỳ

chức năng LƯỢNG

Trả về lãi suất của an ninh mà trả lãi định kỳ

chức năng YIELDDISC

Trả về sản lượng hàng năm của một cổ phiếu giảm giá; Ví dụ, một tín phiếu Kho bạc

chức năng YIELDMAT

Trả về sản lượng hàng năm của một an ninh mà trả lãi khi đến hạn

Previous articleMô tả công việc kỹ sư Hóa học
Next articleHướng dẫn chèn biểu đồ trong excel 2010

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here