15 Nguyên tắc kê khai thuế bổ sung thuế GTGT

15 Nguyên tắc kê khai thuế bổ sung thuế GTGT

Trường hợp nào được kê khai thuế GTGT bổ sung cho doanh nghiệp? Khi nào mới được gọi là kê khai bổ sung thuế. Được kê khai bổ sung thuế GTGT bao nhiêu lần. kê khai phải làm theo mẫu 01/KHBS trên phần mềm HTKK hay không…?

Hôm nay CÔNG TY DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH đưa ra 15 nguyên tắc cần nhớ khi kê khai bổ sung thuế GTGT cho các bạn cùng nhớ khi làm công việc kế toán thuế như sau:

– Chỉ kê khai bổ sung khi đã hết thời hạn nộp tờ khai

– Chỉ kê khai bổ sung khi cơ quan thuế chưa công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

– Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai , Mã số chỉ tiêu: 43 là số âm) , thì ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại)

– Kê khai bổ sung bât cứ khi nào phát hiện sai sót. Được kê khai bổ sung nhiều lần.

– Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm tăng số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai , Mã số chỉ tiêu: 43 là số dương) , thì ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 38 của tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại)

– Khi kê khai bổ sung lần 1, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai lần đầu. lần 2 đối chiếu lần 1….

– Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai , Mã số chỉ tiêu: 40 là số âm) , thì doanh nghiệp được bù trừ số thuế đã nộp thừa vào nghĩa vụ thuế GTGT của kỳ sau (không điều chỉnh vào tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót)

– Sai sót tháng ( quý ) nào thì khai bổ sung điều chỉnh tháng quý đó. Sai chỉ tiêu nào bổ sung cho chỉ tiêu đó.

– Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm tăng số thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai , Mã số chỉ tiêu: 40 là số dương) , thì doanh nghiệp nộp số thuế chênh lệch còn phải nộp đó, cùng với tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, (không điều chỉnh vào tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót)

– Khai bổ sung phần mềm HTKK mẫu 01/KHBS

– Không được bù trừ sai sót của các tháng với nhau

– Nếu sai sót không ảnh hưởng tiền thuế, thì làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của tháng quý có sai sót gửi cơ quan thuế chủ quản , kèm công văn giải trình với cơ quan thuế.

– Những tháng không có sai sót, hoặc không phải tháng phát hiện sai sót, thì không được bổ sung điều chỉnh

– Chỉ khai bổ sung tháng có sai sót, và điều chỉnh vào tháng phát hiện sai sót ( nếu có)

– Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai , Mã số chỉ tiêu: 43 là số âm) , nhưng số thuế này đã được hoàn, thì doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu của mục C, tại Mẫu 01 /KHBS. Sau đó mang số tiền thuế điều chỉnh giảm đã được hoàn này nộp vào ngân sách cùng với tiền chậm nộp

>> Thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here